Το ΚΥΣΑΤΣ αναγνωρίζει τα Πτυχία Νομικής Ιδιωτικών Πανεπιστημίων της Κύπρου

ΠΤΥΧΙΑ ΝΟΜΙΚΗΣ

Τα προγράμματα σπουδών των κυπριακών ιδιωτικών πανεπιστήμιων με αρχική ή (τελική) άδεια λειτουργίας είναι αναγνωρισμένα από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.), ανακοίνωσε σήμερα το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.

Η διευκρίνιση έγινε μετά από δημοσίευμα στην ελληνική εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ», στο οποίο γίνεται αναφορά για προβλήματα στην αναγνώριση των πτυχίων Νομικής των Κυπριακών Ιδιωτικών Πανεπιστημίων.

Σύμφωνα με το Υπουργείο, «το Συμβούλιο αναγνωρίζει τίτλους σπουδών που αποκτήθηκαν από Ιδιωτικό Πανεπιστήμιο της Κύπρου μετά από πλήρη φοίτηση του κατόχου τους, στο Πανεπιστήμιο αυτό». Κατά συνέπεια, όσοι τίτλοι έχουν αποκτηθεί μετά από πλήρη φοίτηση του κατόχου τους σε Ιδιωτικό Πανεπιστήμιο της Κύπρου, θεωρούνται αναγνωρισμένοι και δεν χρειάζεται να υποβάλλονται στο ΚΥΣΑΤΣ για αναγνώριση.

Επίσης, ανακοινώνει ότι το Νομικό Συμβούλιο της Κυπριακής Δημοκρατίας έχει με σχετικές του αποφάσεις αποφανθεί ότι οι απόφοιτοι Νομικής των Ιδιωτικών Πανεπιστημίων της Κύπρου δύνανται να εγγραφούν στο Μητρώο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου. Ως εκ τούτου, μπορούν να εργαστούν σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επιπρόσθετα, τα πτυχία Νομικής των Ιδιωτικών Πανεπιστημίων της Κύπρου έχουν κριθεί ισότιμα και αντίστοιχα με τα αντίστοιχα πτυχία Νομικής των Ελληνικών Πανεπιστημίων με σχετικές αποφάσεις του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) της Ελληνικής Δημοκρατίας. Τα εν λόγω προγράμματα αναγνωρίζονται ως ισότιμα και αντίστοιχα σε ολόκληρο τον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτερης Εκπαίδευσης.