Αναστάτωση από επανέλεγχο στην Ελλάδα για αναγνώριση πτυχίων νομικής από ιδιωτικά πανεπιστήμια Κύπρου

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ

Αναστάτωση έχει προκληθεί τις τελευταίες ημέρες στον δικηγορικό κόσμο της Ελλάδας, καθώς επίκειται επανέλεγχος πτυχίων εκατοντάδων νέων δικηγόρων που σπούδασαν Νομική σε ιδιωτικά πανεπιστήμια της Κύπρου, έπειτα από καταγγελίες των δικηγορικών συλλόγων ότι τα πτυχία που κατέθεσαν για αξιολόγηση από την επίσημη ελληνική Αρχή, παρουσιάζουν «ελλείψεις και αντιφάσεις».

Οι πιο πολλές περιπτώσεις, όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ, αφορούν πτυχία φοιτητών που μετοίκησαν στην Κύπρο και μετάφεραν σε ιδιωτικά πανεπιστήμια εκεί τα μαθήματα που ήδη είχαν κατοχυρώσει στις νομικές σχολές όπου φοιτούσαν στην Ελλάδα.

Ο επανέλεγχος σύμφωνα με δηλώσεις στην εφημερίδα «Νέα» του προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών Βασίλη Αλεξανδρή, καθίσταται αναγκαίος μετά τη διαπίστωση ότι 33 νέα πτυχία που υποβλήθηκαν προς έλεγχο στους ελληνικούς δικηγορικούς συλλόγους παρουσίαζαν σοβαρές αντιφάσεις.

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, προτού ανατεθεί στους δικηγορικούς συλλόγους ο έλεγχος των πτυχίων μέσω Επιτροπής Αξιολόγησης, πολλοί νέοι δικηγόροι είχαν προέλθει από τα ίδια ιδιωτικά πανεπιστήμια με αναγνωρισμένα πτυχία, οι οποίοι ήδη δικηγορούν και τώρα θα ελεγχθούν ξανά.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης επαγγελματικών προσόντων πτυχιούχων αλλοδαπής των δικηγορικών συλλόγων στρέφεται τώρα εναντίον της επίσημης Αρχής αναγνώρισης ξένων πτυχίων, τώρα ΔΟΑΤΑΠ, πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ, με το σκεπτικό ότι έχει αναγνωρίσει πτυχία για τα οποία μετέπειτα διαπιστώθηκαν ελλείψεις.

Λέγεται αιτήσεις εγγραφής στους δικηγορικούς συλλόγους που εξετάστηκαν από την Επιτροπή Αξιολόγησής τους, υποβλήθηκαν από υποψήφιους αποφοίτους δύο ιδιωτικών πανεπιστημίων της Κύπρου.

«Διαπιστώθηκε ότι σε όλους τους προς αξιολόγηση φακέλους υπάρχουν αντιφάσεις στα προσκομισθέντα έγγραφα για περισσότερα ζητήματα (ενδεικτικά ως προς τον αριθμό των μεταφερόμενων μαθημάτων, το ύψος των πιστωτικών μονάδων ανά μάθημα, τη διάρκεια σπουδών, κλπ), που καθιστούν αδύνατη την αξιολόγηση των φακέλων», αναφέρει η σχετική απόφαση της Επιτροπής Αξιολόγησης.

Κατόπιν αυτών, συνεχίζει, αποφασίστηκε να αναβληθεί η συζήτηση όλων των ως άνω αιτήσεων και να σταλούν έγγραφα προς τα πανεπιστήμια με κοινοποίηση στους αιτούντες, προκειμένου να παρασχεθούν επεξηγήσεις, διατηρώντας κάθε νόμιμη επιφύλαξη.

Γνωστοποιείται ακόμα, ότι εισήχθησαν προς εξέταση 93 φάκελοι, εκ των οποίων οι 60 οι οποίοι ήταν πλήρεις αξιολογήθηκαν θετικά, και για 33 φακέλους, που αφορούν περιπτώσεις από την Κύπρο  αναβλήθηκε η αξιολόγηση προκειμένου να συμπληρωθεί ο φάκελος.

Ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, Βασίλης Αλεξανδρής, ανέφερε ότι σε αρκετές υποθέσεις οι ασάφειες ήταν σημαντικές όπως σε περίπτωση αποφοίτου για τον οποίο ζητήθηκε από το πανεπιστήμιο να βεβαιώσει πόσες πιστωτικές μονάδες (ECTS) είχε αποκτήσει ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. «Μας έστειλαν δύο διαφορετικά πιστοποιητικά, στο ένα εκ των οποίων εμφανιζόταν το ίδιο πρόσωπο να έχει λάβει x ECTS και στο άλλο σχεδόν διπλάσια για το ίδιο χρονικό διάστημα» λέει.

Το ζήτημα που δημιουργήθηκε δεν αφορά μόνο τις 33 περιπτώσεις ελλιπών φακέλων αλλά ανοίγει επίσης τον ασκό του Αιόλου γιατί τα περισσότερα από αυτά τα πτυχία έχουν αναγνώριση από την την επίσημη Αρχή, τον ΔΟΑΤΑΠ.

Όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ μέλος της Αρχής αναγνώρισης ξένων πτυχίων, «θα προκληθεί μεγάλη σύγχυση και αναστάτωση εάν κάθε επιστημονικός σύλλογος εργαζομένων αρχίσει να αμφισβητεί και να ανατρέπει τις επίσημες αξιολογήσεις».