Οικοσελίδα » ΕΙΠΑΝ » 

Εμμανουήλ Ροΐδης – Σοφά Λόγια

εμμανουήλ ροίδης

‘Στην Ελλάδα άπαντες οι έχοντες ονύχια αγωνίζονται να σπαράξωσιν τους έχοντες πτερά.’

Tags:
loading...