Οικοσελίδα » EΙΔΗΣΕΙΣ » 

Αναγκαίος ο εθνικός κατώτατος μισθός

Οταν η χώρα φθάσει σε συνθήκες πλήρους απασχόλησης τότε θα είναι ο κατάλληλος χρόνος όλοι μαζί να δούμε το μεγάλο θέμα του εθνικού κατώτατου μισθού που είναι αναγκαίο για τον τόπο μας, δήλωσε η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ζέτα Αιμιλιανίδου χαιρετίζοντας την παγκύπρια συνδιάσκεψη της Δημοκρατικής Εργατικής Ομοσπονδίας Κύπρου (ΔΕΟΚ).

“Σήμερα δεν υπάρχει σε όλα τα επαγγέλματα εθνικός κατώτατος μισθός και πιστεύουμε ότι όταν φθάσουμε σε συνθήκες πλήρους απασχόλησης δηλαδή κάτω από το 5% η ανεργία, τότε θα είναι ο κατάλληλος χρόνος όλοι μαζί να δούμε αυτό το μεγάλο θέμα που είναι αναγκαίο για τον τόπο μας” είπε η Υπουργός.

Πρόσθεσε ότι το Υπουργείο γνωρίζει ότι η καθιέρωση εθνικού κατώτατου μισθού αποτελεί ένα θεμελιακό αίτημα των συνδικαλιστικών οργανώσεων, περιλαμβανομένης της ΔΕΟΚ, εδώ και δεκαετίες και είπε ότι “ως εκ τούτου, αναμένω ότι και στον θεσμικό διάλογο που θα ξεκινήσει για το θέμα αυτό η συμβολή της ΔΕΟΚ θα είναι εποικοδομητική και χρήσιμη, όπως άλλωστε είναι πάντοτε για όλα τα θέματα που μας έχουν από κοινού απασχολήσει τα τελευταία χρόνια”.

Αναφέρθηκε και στην ανεργία λέγοντας ότι καθώς αυτή μειώνεται όλο και περισσότερο και μειώνεται για πρώτη φορά κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, το Υπουργείο επικεντρώνεται ακόμη περισσότερο στον στόχο της δημιουργίας συνθηκών πλήρους απασχόλησης.

Σημείωσε ότι ο Σεπτέμβριος 2018 είναι ο 53ος συνεχής μήνας κατά τον οποίο η ανεργία μειώνεται σε σχέση με πριν από 12 μήνες, ενώ τόσο το 2017 όσο και το 2018 η Κύπρος καταγράφει διαδοχικά την μεγαλύτερη μείωση της ανεργίας στην ΕΕ σε ετήσια βάση, βρισκόμενη σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, στο 7,3%.

Επίσης, ανέφερε ότι το Υπουργείο σκοπεύει να συνεχίσει την εφαρμογή της πολιτικής για επιδότηση της εργασίας και της κατάρτισης, εισάγοντας νέα προγράμματα και επαναπροκηρύσσοντας ιδιαίτερα επιτυχημένα προγράμματα.

Αναφέρθηκε και στην λειτουργία της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Εργασίας, η οποία διευκολύνει και απλοποιεί τη διαδικασία επιλογής και πρόσληψης προσωπικού από ένα ηλεκτρονικό μητρώο ανέργων, βάσει των προσόντων, πείρας και δεξιοτήτων τους.

Επιπλέον, είπε ότι έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες για την πρόσληψη 30 εξειδικευμένων Συμβούλων Απασχόλησης, οι οποίοι έχουν ήδη αναλάβει καθήκοντα στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, παρέχοντας εξατομικευμένες υπηρεσίες σε ανέργους για την επιτυχή τοποθέτησή τους σε θέσεις εργασίας.

Η Υπουργός είπε ότι το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης είναι κάτι που απασχολεί έντονα το Υπουργείο γιατί η υπηρεσία εργάζεται χωρίς νομοθετικό πλαίσιο και πρόσθεσε ότι έχουν δοθεί οδηγίες για την ετοιμασία νομοσχεδίου που θα ρυθμίζει τα σχετικά με τη λειτουργία της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Η κ. Αιμιλιανίδου είπε ακόμη ότι το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων πραγματοποίησε 3455 επιθεωρήσεις κατά το 2017, ετοίμασε 249 ποινικούς φακέλους για παραβιάσεις της νομοθεσίας, ενώ κατά το ίδιο έτος άλλες 184 υποθέσεις εκδικάστηκαν ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων με επιβολή ποινών.

Επισήμανε ότι έχει συσταθεί από τον Ιούλιο 2017 η Ενιαία Υπηρεσία Επιθεώρησης, η οποία διεξάγει επιπλέον πέραν των 6000 επιθεωρήσεων σε χώρους εργασίας ετησίως. Οι επιθεωρήσεις αυτές αφορούν κυρίως την αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας αλλά και τον έλεγχο για την τήρηση των ορθών όρων εργοδότησης.

Για την αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας είπε ότι έχει εισαχθεί σημαντικά αποτρεπτικό διοικητικό πρόστιμο και τη διασαφήνιση πλέον του όρου αδήλωτη εργασία, ώστε να περιλαμβάνει και την υποδήλωση εισοδημάτων.

Επίσης, ανέφερε πως το Υπουργείο έθεσε ως έναν από τους βασικούς του στόχους τη συνεχή βελτίωση των επιπέδων Ασφάλειας και Υγείας στους χώρους εργασίας.

“Αναγνωρίζουμε ότι χρειάζεται πολλή δουλειά για να επιτύχουμε τους στόχους που θέσαμε. Δεν επαναπαυόμαστε όμως. Τουναντίον, σε συνεργασία μαζί σας, με επιμονή και υψηλό αίσθημα ευθύνης και υπευθυνότητας, θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε ακατάπαυστα για τη δημιουργία καλύτερων συνθηκών για την κοινωνία μας” κατέληξε η Υπουργός.

Στην ομιλία του ο Πρόεδρος της ΔΕΟΚ Ιωσήφ Αναστασίου είπε ότι για την ΔΕΟΚ αποτελεί στόχο άμεσης προτεραιότητας η αποκατάσταση της ισορροπίας στην αγορά εργασίας, η θεσμική ενίσχυση του κοινωνικού διαλόγου και η ουσιαστική βελτίωση των μισθών και των ωφελημάτων των εργαζομένων.

Η αγορά εργασίας, ανέφερε, εξακολουθεί να βρίσκεται σε κατάσταση απορρύθμισης και ανισορροπίας ενώ η ανάπτυξη που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια στην οικονομία δεν κατανέμει τους καρπούς της δίκαια με αποτέλεσμα οι κοινωνικές ανισότητες να διευρύνονται και τα εισοδήματα των εργαζομένων να μειώνονται σε αντίθεση με τα κέρδη των εργοδοτών που αυξάνονται.

Ο Πρόεδρος της ΔΕΟΚ κάλεσε την Υπουργό Εργασίας να προσκαλέσει τους κοινωνικούς εταίρους σε εντατικό διάλογο με στόχο την νομική ρύθμιση των συλλογικών συμβάσεων και την θεσμοθέτηση Γενικού Κατώτατου Μισθού.

Αναφερόμενος στο θέμα της ΑΤΑ είπε ότι η συμφωνία που έγινε αφήνει ανοικτή την προοπτική διεξαγωγής διαλόγου για την ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό της. Η ΔΕΟΚ πρόσθεσε, δεν πρόκειται να αποκλίνει από την θέση αρχής ότι ο θεσμός πρέπει να διατηρηθεί ακέραιος στο σύστημα εργασιακών σχέσεων προστατεύοντας τους μισθούς από τον πληθωρισμό και συμβάλλοντας στην διατήρηση της εργατικής ειρήνης.

Ο Πρόεδρος της ΔΕΟΚ ανέφερε ότι πρωταρχικός στόχος της Ομοσπονδίας στους διεκδικητικούς της αγώνες παραμένει η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των εργαζομένων σε όλα τα επίπεδα του κοινωνικού και εργασιακού βίου.

Συνεχίζουμε την δράση αλλά και την ενεργό συμμετοχή μας στην κοινωνική συμμαχία για την προώθηση του ΓΕΣΥ στην βάση της φιλοσοφίας και των χρονοδιαγραμμάτων που έχουν τεθεί, απαιτούμε και διεκδικούμε μέτρα για την επιστροφή του αποθεματικού του ΤΚΑ και σχεδιασμό και εφαρμογή επενδυτικής πολιτικής ώστε να διασφαλιστεί η οικονομική βιωσιμότητα του ταμείου και η επάρκεια των συνταξιοδοτικών παροχών και διεκδικούμε τερματισμό της απαράδεκτης αναλογιστικής μείωσης των συντάξεων από το 63ο έτος για τους εργαζόμενους/ες σε βαριά χειρωνακτικά επαγγέλματα, είπε.

Πρόσθεσε ότι απαιτούμε κοινωνικό διάλογο για την ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό των Ταμείων Προνοίας ώστε να αποτελέσουν ισχυρό και αποτελεσματικό δευτεροβάθμιο συνταξιοδοτικό πυλώνα, παλεύουμε και θα συνεχίσουμε τον αγώνα για ενίσχυση της πολιτικής κοινωνικής πρόνοιας για εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών κοινωνικής ευημερίας, για εφαρμογή στεγαστικής πολιτικής και ουσιαστική προστασία της πρώτης κατοικίας σε δανειολήπτες που ανήκουν στις ευάλωτες κοινωνικές κατηγορίες.

Καταλήγοντας είπε ότι η ΔΕΟΚ θα αντισταθεί σε οποιαδήποτε πολιτική ξεπουλήματος στρατηγικών οργανισμών κοινής ωφελείας και θα περιφρουρήσει με κάθε μέσο το ιερό δικαίωμα της απεργίας.

comments

Tags:
loading...