Οικοσελίδα » EΙΔΗΣΕΙΣ » 

Τα αποτελέσματα της μεταναστευτικής πολιτικής παρουσιάζει η Κομισιόν σε έκθεσή της ενόψει Συνόδου Κορυφής

Έκθεση για το μεταναστευτικό, ενόψει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Μαρτίου, παρουσίασε σήμερα η Κομισιόν και με την οποία καταδεικνύει ότι “η μείωση των παράτυπων αφίξεων συνεχίστηκε καθόλη τη διάρκεια του 2017 και τους πρώτους μήνες του 2018, ενώ συνεχίζονται οι προσπάθειες για τη διάσωση ανθρώπινων ζωών, την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων, την προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρώπης και την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας με τους διεθνείς εταίρους”. Εντούτοις σύμφωνα με την Κομισιόν, “δεδομένου ότι η κατάσταση παραμένει, γενικά, εύθραυστη, απαιτείται να καταβληθούν από κοινού πρόσθετες προσπάθειες από τα κράτη μέλη και την ΕΕ, ιδίως να ενισχυθούν οι χρηματοδοτικοί πόροι, ώστε να εξασφαλιστεί μια συνεχής και αποτελεσματική απάντηση στην πρόκληση της μετανάστευσης”.

Αναλυτικά η έκθεση αναφέρει ότι πάνω από 285 000 μετανάστες διασώθηκαν στο πλαίσιο επιχειρήσεων της ΕΕ στη Μεσόγειο από τον Φεβρουάριο του 2016 και το 2017 περισσότεροι από 2 000 μετανάστες διασώθηκαν στην έρημο μετά την εγκατάλειψή τους από διακινητές.

H έκθεση καταγράφει σημαντική πρόοδο ως προς τη βελτίωση της συνεργασίας με τις χώρες καταγωγής όσον αφορά την επιστροφή. Από το προηγούμενο καλοκαίρι, έχουν συναφθεί πρακτικές ρυθμίσεις για την επιστροφή με τρεις επιπλέον χώρες προέλευσης, ενώ συνεχίζονται οι συζητήσεις με αρκετές άλλες χώρες εταίρους. Η Επιτροπή προτείνει επίσης σήμερα να θεσπιστεί νέος μηχανισμός για την ενεργοποίηση αυστηρότερων προϋποθέσεων για τη διεκπεραίωση των θεωρήσεων, όταν μια χώρα εταίρος δεν συνεργάζεται επαρκώς όσον αφορά την επανεισδοχή (βλ. εδώ το πλήρες δελτίο τύπου). Ολοένα και μεγαλύτερος αριθμός επιχειρήσεων επιστροφής έλαβε στήριξη από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, αλλά τα κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίζουν ότι η επιστροφή των μεταναστών πραγματοποιείται όντως στο πλαίσιο αυτών των κοινών επιχειρήσεων. Από τα μέσα Οκτωβρίου 2017, ο Οργανισμός παρείχε στήριξη σε 135 επιχειρήσεις επιστροφής, στο πλαίσιο των οποίων πραγματοποιήθηκε η επιστροφή 4 000 ατόμων, περίπου.

Σημειώνει δε, ότι κοινή ομάδα δράσης Αφρικανικής Ένωσης – Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ηνωμένων Εθνών η οποία συστάθηκε τον Νοέμβριο του 2017 βοήθησε περισσότερους από 15 000 μετανάστες να επιστρέψουν από τη Λιβύη στις χώρες καταγωγής τους σε συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (IOM). Επιπλέον, πάνω από 1 300 μετανάστες μεταφέρθηκαν από την Λιβύη στο πλαίσιο του νέου, χρηματοδοτούμενου από την ΕΕ μηχανισμού έκτακτης διέλευσης της UNHCR, και αναμένεται πλέον να επανεγκατασταθούν σύντομα στην Ευρώπη. Θα συνεχιστούν οι κοινές προσπάθειες για την απομάκρυνση των μεταναστών υπό κράτηση, ώστε να τερματιστούν οι άθλιες συνθήκες κράτησής τους, καθώς και για την εξάρθρωση των δικτύων λαθρομετανάστευσης και διακίνησης ανθρώπων.

Σε σχέση με το πρόγραμμα μετεγκατάστασης, η έκθεση καταγράφει ότι αυτό προχωράει με επιτυχία προς την ολοκλήρωσή του. 34 000 άτομα, περίπου,– πάνω από 96 % επί του συνόλου των καταγεγραμμένων επιλέξιμων υποψηφίων – έχουν μετεγκατασταθεί, με τη συμβολή σχεδόν όλων των κρατών μελών. Η μεταφορά των υπόλοιπων αιτούντων (149 στην Ελλάδα, 933 στην Ιταλία) βρίσκεται στο στάδιο της προετοιμασίας. Το πρόγραμμα επανεγκατάστασης της ΕΕ που εγκρίθηκε τον Ιούλιο του 2015 ολοκληρώθηκε επίσης με επιτυχία το 2017, με την ασφαλή μεταφορά 19 432 ευάλωτων ατόμων, περίπου, στην Ευρώπη, και τη συνέχιση των επανεγκαταστάσεων στο πλαίσιο της δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας. Στο πλαίσιο του νέου προγράμματος μετεγκατάστασης της Επιτροπής, το οποίο έχει σχεδιαστεί για τουλάχιστον 50 000 πρόσφυγες, 19 κράτη μέλη έχουν δεσμευτεί για περίπου 40 000 θέσεις μέχρι σήμερα.

Επιπλέον καταγράφει ότι το Καταπιστευματικό Ταμείο της ΕΕ για την Αφρική συνεχίζει να διαδραματίζει καίριο ρόλο στην αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων και στην παροχή προστασίας στους μετανάστες και στους πρόσφυγες κατά μήκος της διαδρομής, καθώς και στην καταπολέμηση της λαθρομετανάστευσης και διακίνησης ανθρώπων, δεδομένου ότι υπάρχουν, πλέον, 147 προγράμματα, με ποσό ύψους 2,5 δισ. EUR, συνολικά, κατά μήκος του Σαχέλ και της λίμνης Τσαντ, στο Κέρας της Αφρικής και στη Βόρεια Αφρική. Ωστόσο, εξακολουθεί να λείπει ποσό άνω του 1 δισ. EUR για το σημαντικό έργο που έχουμε μπροστά μας.

Επιπλέον, το Εξωτερικό Επενδυτικό Σχέδιο με το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη βιώσιμη ανάπτυξη έχουν προσελκύσει μεγάλο ενδιαφέρον από συνεργαζόμενα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και από τον ιδιωτικό τομέα. Η απόκριση στην πρώτη πρόσκληση για υποβολή επενδυτικών προτάσεων στο πλαίσιο του Ταμείου Εγγυήσεων ήταν πολύ ενθαρρυντική. Πρόσθετες συνεισφορές από τα κράτη μέλη θα είναι, κατά πάσα πιθανότητα, ουσιαστικής σημασίας για την κάλυψη της υψηλής ζήτησης.

Και τέλος η δήλωση ΕΕ-Τουρκίας εξακολουθεί να αποφέρει αποτελέσματα, καθώς οι παράτυπες και επικίνδυνες αφίξεις εξακολουθούν να παρουσιάζουν μείωση κατά 97 % σε σύγκριση με την περίοδο πριν από την επιχειρησιακή εφαρμογή της δήλωσης. Η Κομσιιόν δρομολογεί σήμερα την καταβολή της δεύτερης δόσης ύψους 3 δισ. EUR της Διευκόλυνσης για τους πρόσφυγες στην Τουρκία, δεδομένου ότι το πρώτο μέρος της Διευκόλυνσης είχε διατεθεί πλήρως μέσω συμβάσεων έως τα τέλη του 2017.

Την ίδια ώρα η Κομισιόν καταγράφει ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής παρέχει σήμερα στήριξη στους εθνικούς συνοριοφύλακες με 1 350 απεσταλμένους εμπειρογνώμονες κατά μήκος όλων των μεταναστευτικών διαδρομών, αλλά απαιτούνται περισσότερες συνεισφορές όσον αφορά το προσωπικό και τον εξοπλισμό για να διατηρηθούν οι τρέχουσες επιχειρήσεις.

Παράλληλα, συνεχίζονται οι προσπάθειες για την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής στρατηγικής ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων, έτσι ώστε να αντανακλάται το γεγονός ότι τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ είναι κοινά σύνορα που απαιτούν συλλογική και από κοινού δράση από τις εθνικές και τις ενωσιακές αρχές.

Tags:
loading...