Widgetized Section

Go to Admin » Appearance » Widgets » and move Gabfire Widget: Social into that MastheadOverlay zone

Οικοσελίδα » EΙΔΗΣΕΙΣ » 

Στην ατζέντα του ECOFIN οι φορολογικοί παράδεισοι

Με συζήτηση επί της ετήσιας έκθεσης του Ευρωπαϊκού Δημοσιονομικού Συμβουλίου, ενός νεοσύστατου συμβουλευτικού οργάνου που αξιολογεί την εφαρμογή των δημοσιονομικών κανόνων της ΕΕ, θα ξεκινήσει τις εργασίες του το Συμβούλιο Ecofin της Τρίτης (5 Δεκεμβρίου), το οποίο μεταξύ άλλων αναμένεται να κληθεί να εγκρίνει έναν ευρωπαϊκό κατάλογο μη συνεργαζόμενων δικαιοδοσιών σε θέματα φορολογίας, με στόχο την πρόληψη της φοροδιαφυγής και την προώθηση της χρηστής διακυβέρνησης σε παγκόσμιο επίπεδο, σύμφωνα με σημερινή παρασκηνιακή ενημέρωση Ευρωπαίου Διπλωμάτη.

Η «μαύρη λίστα», αποτελεί μέρος της εξωτερικής στρατηγικής της ΕΕ για τη φορολογία, ο κατάλογος προορίζεται να συμβάλει στις συνεχιζόμενες προσπάθειες για την πρόληψη της φοροδιαφυγής και την προώθηση της χρηστής διακυβέρνησης σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι εργασίες για τον κατάλογο άρχισαν τον Ιούλιο του 2016 στο πλαίσιο της ομάδας εργασίας του Συμβουλίου που είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή κώδικα δεοντολογίας της ΕΕ για τη φορολογία των επιχειρήσεων. Τον Νοέμβριο του 2016, το Συμβούλιο συμφώνησε για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί, θέτοντας το τέλος του 2017 ως προθεσμία για την οριστικοποίηση του καταλόγου. Καθορίστηκε κριτήρια για τον έλεγχο των δικαιοδοσιών τρίτων χωρών, και συγκεκριμένα:
-τα κριτήρια που πρέπει να πληροί μια δικαιοδοσία για να θεωρηθεί ότι συμμορφώνονται με τη φορολογική διαφάνεια ·
– τα κριτήρια που πρέπει να πληροί μια δικαιοδοσία για να θεωρείται ότι συμμορφώνονται με τη θεμιτή φορολογία ·
– κριτήρια σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων κατά του BEPS (διάβρωση της φορολογικής βάσης και της αλλαγής του κέρδους) που συμφωνήθηκαν από τον ΟΟΣΑ.

Έκτοτε, η ομάδα εργασίας έχει εποπτεύσει έναν «διαγνωστικό έλεγχο» που περιελάμβανε έναν τεχνικό διάλογο με ορισμένες δικαιοδοσίες τρίτων χωρών. Ο έλεγχος επέτρεψε να καθοριστεί η κατάσταση στις εν λόγω δικαιοδοσίες με βάση τα κριτήρια της ΕΕ. Υπό το φως του αποτελέσματος αυτού του ελέγχου, η ομάδα έχει καταρτίσει σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου. Τα παραρτήματα του σχεδίου συμπερασμάτων περιλαμβάνουν το σχέδιο καταλόγου και τα προβλεπόμενα μέτρα της ΕΕ όσον αφορά τις δικαιοδοσίες που περιλαμβάνονται στον κατάλογο.

Αναμένεται επίσης να εγκριθούν συμπεράσματα σχετικά με τη φορολόγηση των κερδών στην ψηφιακή οικονομία, με σκοπό τη διεξαγωγή συζητήσεων σε διεθνές επίπεδο. Προτάσεις σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, που διευκολύνουν τις επιχειρήσεις στο διαδίκτυο να συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις ΦΠΑ, έχουν επίσης προγραμματιστεί να υιοθετηθούν.

Οι Υπουργοί θα λάβουν υπόψη την πρόοδο των εργασιών που αποσκοπούν στη μείωση του κινδύνου στον τραπεζικό κλάδο και σε ένα προτεινόμενο ευρωπαϊκό σύστημα ασφάλισης καταθέσεων. Θα ενημερωθούν για τις εξελίξεις όσον αφορά τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια στον τραπεζικό τομέα. Το Συμβούλιο πρόκειται να περατώσει τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος για το Ηνωμένο Βασίλειο. Αναμένεται ότι η Ρουμανία δεν θα λάβει αποτελεσματικά μέτρα για να διορθώσει σημαντική απόκλιση του προϋπολογισμού και να εκδώσει αναθεωρημένη σύσταση στο πλαίσιο της διαδικασίας σημαντικής απόκλισης. Το ευρωπαϊκό εξάμηνο του 2018 περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Σε ό,τι αφορά αυτό το τελευταίο σημείο, η έκθεση της Κομισιόν, που θα πάει στους Υπουργούς, προσδιορίζει 12 κράτη μέλη που ενδέχεται να έχουν μακροοικονομική ανισορροπία. Για το σκοπό αυτό, θα παρουσιάσει εμπεριστατωμένες αναθεωρήσεις τον Φεβρουάριο του 2018. Πρόκειται για τη Βουλγαρία, την Κροατία, την Κύπρο, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιρλανδία, την Ιταλία, τις Κάτω Χώρες, την Πορτογαλία, τη Σλοβενία. Το 13ο κράτος μέλος (Φινλανδία) διέκοψε τη διαδικασία μακροοικονομικών ανισορροπιών τον Φεβρουάριο του 2017.

Όπως σημειώνεται, οι μακροοικονομικές ανισορροπίες κινδυνεύουν να εμποδίσουν την ομαλή λειτουργία της ευρωπαϊκής οικονομίας και της νομισματικής ένωσης της ΕΕ. Ήταν μεταξύ των παραγόντων που συνέβαλαν στην κρίση του δημόσιου χρέους στη ζώνη του ευρώ. Η διαδικασία μακροοικονομικών ανισορροπιών εισήχθη το 2011 ως ετήσια διαδικασία με στόχο την πρόληψη και τη διόρθωση τέτοιων ανισορροπιών.

Πρόστιμα μπορούν να επιβληθούν στις χώρες της ευρωζώνης εάν δεν συμμορφώνονται επανειλημμένα με τις συστάσεις του Συμβουλίου. Για τον εντοπισμό των ανισορροπιών, η Κομισιόν εφαρμόζει τον ακόλουθο πίνακα αποτελεσμάτων για τους οικονομικούς δείκτες:

– Εξωτερικές ανισορροπίες και ανταγωνιστικότητα: ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, καθαρή διεθνή επενδυτική θέση · πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία · εξαγωγικό μερίδιο αγοράς · ονομαστικό δείκτη κόστους εργασίας ανά μονάδα προϊόντος.
– Εσωτερικές ανισορροπίες: δείκτης τιμών κατοικίας, πιστωτική ροή του ιδιωτικού τομέα · το χρέος του ιδιωτικού τομέα · γενικό ακαθάριστο χρέος · ποσοστό ανεργίας; συνολικές υποχρεώσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα. – δείκτες απασχόλησης: ποσοστό δραστηριότητας · ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας · ποσοστό ανεργίας των νέων.

comments

Tags:
loading...